Hur vi jobbar

En påse med texten no more plastic

Tillsammans kan vi påverka

I allt vi gör, tror vi på varje människas förmåga att påverka sin verklighet. Vi tror också att vi tillsammans har möjligheten att påverka en större omgivning. Detta gör vi genom empati, delaktighet och proaktivitet som möjliggör medvetna val. Val som leder till att ingen och ingenting slösas bort. I allt vi gör, tror vi på varje människas förmåga att påverka sin verklighet.

Vi tror också att vi tillsammans har möjligheten att påverka en större omgivning. Detta gör vi genom empati, delaktighet och proaktivitet som möjliggör medvetna val. Val som leder till att ingen och ingenting slösas bort.

Resultatet av detta blir en värld med ren luft och vatten, god mat att äta och medvetna, välmående människor i en fantastisk natur.

2change - Mission

Positiv klimatvilja

  • Med målet att bidra till en klimatpositivt medveten värld.
  • Klimatneutral räcker inte.

Minskat utanförskap

  • Från socialt utanförskap till delaktighet i samhället.
  • Empati, delaktighet och proaktivitet.
  • Självorganisering.

Insatt(s) istället för utsatt

  • Från välgörenhet till lösningar.
  • Något att vara stolt över
Ett barn springer till sin mamma på stranden

Vi vill förändra världen med fler likasinnade

Är du intresserad av att veta mer, har en idé eller bara vill komma i kontakt med oss? Tveka inte att skriva till oss!

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande