En grupp människor på ett möte
Emprogage logga

Emprogage

Ett nätverk som värnar om goda social värden inom utveckling och företag

Tillsammans har vi ställt ut på Almedalen och samarbetat på olika projekt.

Emprogage tittar djupt på strukturerna och resonemangen bakom Varför, Hur och Vad. De utbildar företag i självorganisation och medvetna val för att bli mer hållbara. Samarbetet med Emprogage har inspirerat oss i ”Bäst för världen”-filosofi medan vi har hjälpt till med innovativa events för bl.a. Almedalen.

En person plockar upp grönsaker